Δώσαμε 52.000 ευρώ για εφαρμογές και 6.500 για λογότυπο και slogan!

Δώσαμε 52.000 ευρώ για εφαρμογές – που μπορεί να διαχειριστεί ένας και μόνο υπάλληλος – και 6.500 για λογότυπο και slogan!

Οι εφαρμογές αυτές παρέχονται (από όσα γνωρίζουμε… ΔΩΡΕΑΝ!)
…………………………………………………………………………………………………………………..
«Ηλεκτρονικές Υποδομές και Μέσα Προώθησης του Τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα»
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 55/2012 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (Ν.ΕΑ.) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο
«Ηλεκτρονικές Υποδομές και Μέσα Προώθησης του Τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα» και το υποέργο 3: με τίτλο «Συμμετοχή σε Διεθνείς και Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις» του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 15 ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ιστότοπος ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
www.xenesglosses.eu με πληροφορίες από facebook και ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1458528_10152025149984020_1562233541_n
Διάδωσε το τώρα!
http://xenesglosses.eu/2013/12/52000-6500-slogan/